Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu cấp cơ sở 3 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên.

Đề tài “Hiệu lực của 3 dịch trích thực vật trừ rầy nâu, sâu cuốn lá và bọ xít dài trên ruộng lúa ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang” do ThS Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học cây trồng làm chủ nhiệm đề tài và TS Lâm Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Sư phạm là thành viên chính, cùng nhóm sinh viên thực hiện.
Nghiên cứu cho thấy sử dụng các dịch trích thực vật (rễ thuốc cá, lá trúc đào và lá xoan ta) có khả năng phòng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá lớn và bọ xít dài gây hại trên ruộng lúa. Tuy nhiên, ảnh hưởng một phần đến mật số các loài thiên địch như nhện lớn bắt mồi, bọ rùa, bọ ba khoan, chuồn chuồn kim ở mức kiểm soát; mật số thành phần thiên địch vẫn có khả năng kiềm hãm sự phát triển của mật số sâu hại trên đồng ruộng. Kết quả nghiên cứu ban đầu đã chứng tỏ vai trò phòng trừ sinh học của việc sử dung dịch được ly trích từ thực vật cho hiệu quả trong quản lý sâu hại trên ruộng lúa. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 82,8/100 điểm, xếp loại Tốt.
Đề tài “Phân lập và nuôi sinh khối tảo Scenedesmus acutus bằng các loại môi trường khác nhau” do ThS Trịnh Thị Lan - Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài.
Nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình nuôi sinh khối tảo Scenedesmus acutus ở nhiều loại môi trường khác nhau để ứng dụng vào trong sản xuất thức ăn cho động vật thủy sản, góp phần làm sạch nguồn nước. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 83,5/100 điểm, xếp loại Tốt.
Đề tài “Nhân giống in vitro cây bách bộ (Stemona Tuberosa L.) và bước đầu trồng thử nghiệm tại vườn ươm” do TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học và Ks Trình Thị Thu Hồng – Khu Thí nghiệm Thực hành cùng thực hiện.
Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây bách bộ tại vườn ươm. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 82,3/100 điểm, xếp loại Tốt.

Cẩm Thiêu – TV

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Nhóm thực hiện đề tài “Hiệu lực của 3 dịch trích thực vật trừ rầy nâu, sâu cuốn lá và bọ xít dài trên ruộng lúa ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”
Nhóm thực hiện đề tài “Hiệu lực của 3 dịch trích thực vật trừ rầy nâu, sâu cuốn lá và bọ xít dài trên ruộng lúa ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”

 

 TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng BM CNSH giải trình các góp ý của Hội đồng về đề tài “Nhân giống in vitro cây bách bộ (Stemona Tuberosa L.) và bước đầu trồng thử nghiệm tại vườm ươm”
 TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng BM CNSH giải trình các góp ý của Hội đồng về đề tài “Nhân giống in vitro cây bách bộ (Stemona Tuberosa L.) và bước đầu trồng thử nghiệm tại vườm ươm”

 

ThS Lê Minh Tuấn Lâm – Phó Trưởng phòng QLKH & ĐTSĐH đóng góp ý kiến
ThS Lê Minh Tuấn Lâm – Phó Trưởng phòng QLKH & ĐTSĐH đóng góp ý kiến

 

ThS Lê Văn Lễnh - BM Nuôi trồng Thủy sản, Thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến
ThS Lê Văn Lễnh - BM Nuôi trồng Thủy sản, Thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến


 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: