Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo 04 ngành của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh theo bộ tiêu chuẩn FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation - Tổ chức kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh quốc tế).

FIBAA là một tổ chức phi lợi nhuận về đảm bảo và phát triển chất lượng giáo dục đại học của Thụy Sĩ. Nhiệm vụ của FIBAA là kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới. Hiện nay, chứng nhận kiểm định FIBAA là một trong những chứng nhận uy tín và được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, lãnh đạo Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh cùng quý thầy cô thuộc các nhóm chuyên trách của 4 ngành được đánh giá: Kế toán; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng.
Đại diện các nhóm chuyên trách, ThS Nguyễn Đăng Khoa – Phó Trưởng khoa KT-QTKD đã tóm tắt báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo. Báo cáo chỉ rõ những minh chứng của từng tiêu chí; những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chuẩn mà chương trình đào tạo đang thực hiện; trên cơ sở đó, đề ra kế hoạch hành động theo từng tiêu chuẩn.
Các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp để nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo. Về nội dung: báo cáo cần bám sát nội hàm của từng tiêu chuẩn; cần thống nhất về thời gian lấy số liệu minh chứng và cần sử dụng số liệu nhất quán trong toàn báo cáo; cần sử dụng đúng các thuật ngữ phù hợp với quy định; hạn chế sử dụng các từ ước lượng, định tính và việc diễn giải các khái niệm. Về hình thức, báo cáo cần cô đọng, đảm bảo nội dung và độ dài văn bản cho phù hợp; cần thống nhất trong cách diễn đạt, cách viết hoa, viết tắt và chú ý lỗi đánh máy.
Sau buổi họp, nhóm chuyên trách sẽ thống nhất thời gian làm việc trực tiếp với Tổ Thư ký Hội đồng để điều chỉnh báo cáo cho phù hợp, giải trình và ghi nhận các nội dung mà Hội đồng nghiệm thu góp ý.

Anh Thư (tổng hợp thông tin)

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

ThS Nguyễn Đăng Khoa – Phó Trưởng khoa KT-QTKD đại diện các nhóm chuyên trách tóm tắt báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo
ThS Nguyễn Đăng Khoa – Phó Trưởng khoa KT-QTKD đại diện các nhóm chuyên trách tóm tắt báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo

 

ThS Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng CTSV đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách
ThS Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng CTSV đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách

 

ThS Ngô Thị Kim Duyên – Giám đốc Thư viện, Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL, Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng đóng góp ý kiến
ThS Ngô Thị Kim Duyên – Giám đốc Thư viện, Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL, Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng đóng góp ý kiến


 

Thầy Nguyễn Phước Nho – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Chính trị, thành viên Tổ Thư ký đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách
Thầy Nguyễn Phước Nho – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Chính trị, thành viên Tổ Thư ký đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: