Ngày 24/12, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của 4 ngành thuộc Khoa Sư phạm và Khoa Ngoại ngữ theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network).

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên của Hội đồng, Ban Thư ký và các thành viên nhóm chuyên trách của 4 ngành được đánh giá: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh.
Đại diện từng nhóm chuyên trách đã trình bày báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành theo AUN phiên bản 3.0 bao gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Các báo cáo chỉ rõ những minh chứng của từng tiêu chí và nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chuẩn mà chương trình đào tạo đang thực hiện. Trên cơ sở đó, các báo cáo cũng đã đề ra kế hoạch hành động phù hợp với từng tiêu chuẩn.
Các thành viên của Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp cho 4 nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, như: Về mặt nội dung, cần cân đối nội dung giữa các tiêu chí, bám sát vào đúng trọng tâm từng tiêu chuẩn; bổ sung và cập nhật minh chứng phù hợp với từng tiêu chí; cập nhật các dịch vụ hỗ trợ học tập, kết quả nghiên cứu khoa học và số liệu minh chứng trong vòng 5 năm, phân tích kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học… Về hình thức, báo cáo nên được trình bày cô đọng, súc tích đảm bảo nội dung và độ dài văn bản; cần thống nhất trong cách diễn đạt, trình bày và sử dụng các thuật ngữ chung, điều chỉnh một số danh mục biểu bảng.
Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Hiệu trưởng Võ Văn Thắng đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Ban Thư ký và nhóm chuyên trách, đồng thời lưu ý thêm một số điểm về thể thức văn bản như: Văn phong, kết cấu, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ phù hợp. Đề xuất hướng điều chỉnh để các báo cáo tự đánh giá được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng hơn, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Một là, các báo cáo tự đánh giá nên viết ở hướng tiếp cận CDIO; hai là, chương trình đào tạo các ngành nên được đánh giá ở mức điểm phù hợp với từng tiêu chuẩn; ba là, để đảm bảo độ dài đúng quy định thì các báo cáo nên bám sát vào nội dung chính của từng tiêu chí; bốn là, các sơ đồ, biểu bảng, số liệu minh chứng cần sử dụng chính xác và nhất quán; năm là, nhóm soạn thảo cần chủ động hơn trong việc liên hệ các đơn vị để cập nhật đầy đủ các minh chứng.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã yêu cầu các nhóm chuyên trách tích cực thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng. Các nhóm chuyên trách nên sắp xếp thời gian tập trung tại phòng Hội đồng để phối hợp cùng Tổ Thư ký hoàn thiện báo cáo, nhằm giúp cho các ngành đào tạo đã đăng ký đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong năm nay được gửi đánh giá theo đúng tiến độ.
Được biết, tháng 3/2021, Trường sẽ tiến hành đánh giá ngoài cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với 4 chương trình đào tạo gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh. Trên cơ sở đó, Trường sẽ triển khai hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của các chuyên gia đánh giá ngoài cấp ĐHQG-HCM, để tiến tới đánh giá ngoài theo AUN-QA vào cuối năm 2021.

Cẩm Thiêu – TV

Hội đồng nghiệm thu các CTĐT theo chuẩn theo chuẩn AUN – QA
Hội đồng nghiệm thu các CTĐT theo chuẩn theo chuẩn AUN – QA

 

ThS. Phạm Văn Bản - Phó Trưởng Bộ môn Toán trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành
ThS. Phạm Văn Bản - Phó Trưởng Bộ môn Toán trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành

 

TS. Nguyễn Thanh Phong – Trưởng Bộ môn Ngữ văn trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành
TS. Nguyễn Thanh Phong – Trưởng Bộ môn Ngữ văn trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành

 

PGS.TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách
PGS.TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách

 

 ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng CTSV đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách
 ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng CTSV đóng góp ý kiến cho các nhóm chuyên trách

 

 ThS. Ngô Thị Kim Duyên – Giám đốc Thư viện, Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL, Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng đóng góp ý kiến
 ThS. Ngô Thị Kim Duyên – Giám đốc Thư viện, Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL, Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng đóng góp ý kiến
PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: