Ngày 15/7, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Phần mềm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network).

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS, TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên của Hội đồng, Ban thư ký và các thành viên nhóm chuyên trách các ngành.
Đại diện từng nhóm chuyên trách đã trình bày báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành theo AUN phiên bản 3.0 bao gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Các báo cáo chỉ rõ những minh chứng của từng tiêu chí và nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chuẩn mà chương trình đào tạo đang thực hiện. Trên cơ sở đó, các báo cáo cũng đã đề ra kế hoạch hành động phù hợp với từng tiêu chuẩn.
Các thành viên của Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp các nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, như: Về mặt nội dung, cần phân bổ cân đối giữa các nội dung, trả lời đúng trọng tâm từng tiêu chuẩn; bổ sung và cập nhật minh chứng phù hợp; tập trung phân tích các tiêu chí và hạn chế diễn giải các khái niệm; cập nhật thông tin và số liệu minh chứng trong vòng 5 năm… Về hình thức, báo cáo nên được trình bày cô đọng, súc tích đảm bảo nội dung và độ dài văn bản; cần thống nhất trong cách diễn đạt, trình bày; chú ý lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả.
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Ban thư ký và nhóm chuyên trách, đồng thời đề xuất hướng điều chỉnh để nhóm biên soạn sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cho từng ngành, cụ thể như: Báo cáo của ngành Công nghệ thông tin cần trình bày đúng hình thức chuẩn AUN – QA quy định, các nhận định cũng như các kết luận đều phải có số liệu minh chứng cụ thể, cần đề ra kế hoạch hành động cụ thể theo từng giai đoạn, đồng thời có những giải pháp khả thi để khắc phục những điểm còn hạn chế. Báo cáo của ngành Kỹ thuật phần mềm cần được bổ sung thêm nguồn tham khảo cho các biểu bảng; nhóm soạn thảo cần chủ động hơn trong việc liên hệ các đơn vị để cập nhật đầy đủ các minh chứng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã yêu cầu các nhóm chuyên trách tích cực thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng, để các ngành đào tạo đã đăng ký đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong năm nay được gửi đánh giá theo đúng tiến độ.

Cẩm Thiêu – TV

Hội đồng nghiệm thu ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Phần mềm theo chuẩn theo chuẩn AUN – QA
Hội đồng nghiệm thu ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm theo chuẩn theo chuẩn AUN – QA

 

ThS Trương Thị Diễm - Phó Trưởng bộ môn Công nghệ Thông tin trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành
ThS Trương Thị Diễm - Phó Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin trình bày tóm tắt Báo cáo tự đánh giá ngành

 

ThS Phan Trung Dũng - Trưởng phòng Phòng QT-TB, đóng góp ý kiến cho báo cáo TĐG ngành Công nghệ Thông tin
ThS Phan Trung Dũng - Trưởng phòng QT-TB, đóng góp ý kiến cho báo cáo TĐG ngành Công nghệ thông tin

 

ThS Nguyễn Thị Mỹ Truyền - Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật Phần mềm trình bày tóm tắt Báo cáo TĐG ngành
ThS Nguyễn Thị Mỹ Truyền - Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm trình bày tóm tắt Báo cáo TĐG ngành

 

Ông Nguyễn Phước Nho – Chuyên viên Phòng Tổ chức Chính trị, thành viên Ban Thư ký đóng góp ý kiến cho các báo cáo TĐG Kỹ thuật phần mềm
Ông Nguyễn Phước Nho – Chuyên viên Phòng Tổ chức Chính trị, thành viên Ban Thư ký đóng góp ý kiến cho các báo cáo TĐG Kỹ thuật phần mềm

 

ThS Ngô Thị Kim Duyên – Giám đốc Thư viện, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thành viên Ban Thư ký đóng góp ý kiến cho nhóm biên soạn
ThS Ngô Thị Kim Duyên – Giám đốc Thư viện, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thành viên Ban Thư ký đóng góp ý kiến cho nhóm biên soạn


 

PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: