Ngày 17/11/2016 vừa qua, tại phòng họp 1, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị và ngành Quản trị Kinh doanh theo Bộ tiêu chuẩn AUN.
Tham dự buổi nghiệm thu có Ths. Lê Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên của Hội đồng, Ban thư ký và các thành viên nhóm chuyên trách các ngành.

Sau khi nghe đại diện các nhóm chuyên trách trình bày tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo AUN phiên bản 3.0, Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các báo cáo.

Đối với báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành Giáo dục Chính trị, Hội đồng đề nghị nhóm chuyên trách rút ngắn nội dung trình bày theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn; điều chỉnh nội dung các tiêu chí sao cho tương ứng, tránh đối lập về mặt ý nghĩa; cần cân đối nội dung giữa các tiêu chí; cần bổ sung thêm minh chứng, sơ đồ hình...

Đối với báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành Quản trị Kinh doanh, Hội đồng cho rằng các minh chứng được đưa vào các tiêu chí đảm bảo tính khoa học, liên kết chặt chẽ. Tuy nhiên, một số tiêu chí cần viết súc tích hơn; bổ sung các kế hoạch hành động có gắn mốc thời gian cụ thể để khắc phục một số điểm yếu đã đề ra; cần lập bảng thống kê so sánh đối chiếu về nghiên cứu khoa học...

Điểm chung của 2 báo cáo là cần nghiên cứu viết lại tiêu chuẩn 7 về chất lượng đội ngũ hỗ trợ. Về hình thức trình bày: các báo cáo cần được trau chuốt, sử dụng từ ngữ nhất quán; điều chỉnh một số danh mục biểu bảng; chú ý lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi hành văn...

Đến nay, Hội đồng nghiệm thu Trường đã nghiệm thu báo cáo tự đánh giá lần 1 đối với 6 chương trình đào tạo theo AUN. Vào ngày 23/11/2016, Hội đồng sẽ tiếp tục tổ chức nghiệm thu lần 2 đối với các ngành: Tài chính Ngân hàng và Công nghệ Thông tin.

Hình ảnh :

Tin liên quan: