Ngày 8/11/2016, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học Cây trồng và ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường theo bộ tiêu chuẩn AUN. Tham gia buổi nghiệm thu có Hội đồng, Ban thư ký và thành viên nhóm chuyên trách các ngành.

Sau khi nghe đại diện các nhóm chuyên trách trình bày tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo AUN phiên bản 3.0, bao gồm những điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch hành động, Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục trong các báo cáo.

Các báo cáo tự đánh giá trình bày khá tốt, các tiêu chí đạt số điểm tương ứng như nhóm chuyên trách đề xuất; cần bổ sung thêm các phụ lục viết tắt, danh mục tài liệu thư viện phục vụ ngành học... Về nội dung, cần bám sát hơn nữa vào từ khóa của các tiêu chí, thống nhất trong cách viết phần giới thiệu chung về Trường, có sự đối sánh và liên kết với nhau giữa các kế hoạch hành động, trích dẫn số liệu đảm bảo tính chính xác, bổ sung và điều chỉnh một số minh chứng...

Báo cáo của ngành Khoa học Cây trồng cần thể hiện rõ trình độ sau đại học của giảng viên đạt 100% để thấy được mặt mạnh của ngành (đối với tiêu chuẩn 6). Báo cáo của ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cần bổ sung thêm tình hình thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong sinh viên, các điểm mạnh trong hoạt động của Câu lạc bộ Môi trường và cuộc thi Môi trường xanh...

Phát biểu kết luận, PGS,TS. Võ Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã yêu cầu các nhóm chuyên trách thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng,  nhóm trưởng chịu trách nhiệm biên tập và hoàn thiện nội dung với tư cách nhà trường đánh giá khách quan các tiêu chí.

Huỳnh Cam - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: