Chiều 06/08, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm (Colletotrichum SPP.) gây bệnh thán thư trên cây ớt của tinh dầu lá húng chanh (Plectranthus Amboinicus Lour.” do TS. Lâm Thị Mỹ Linh - Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm đề tài, ThS. Lê Minh Tuấn và ThS. Văn Viễn Lương làm thành viên.

Đề tài nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm của tinh dầu lá húng chanh trên bệnh thán thư của trái ớt. Từ đó, làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng tinh dầu này trong việc điều chế các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên trong phòng trừ bệnh hại theo hướng sinh học.
Theo Hội đồng khoa học, kết quả của đề tài góp phần làm phong phú thêm kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp trong việc phòng trừ nấm bệnh, là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 86.6/100 điểm.

Thanh Trúc - TV

Nhóm tác giả đề tài
Nhóm tác giả đề tài

 

TS. Lâm Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt đề tài
TS. Lâm Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu


 

Lá húng chanh và tinh dầu lá húng chanh
Lá húng chanh và tinh dầu lá húng chanh

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: