Ngày 4/8/2020, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang” do PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài nhằm xác định các giá trị văn hóa của người Chăm An Giang, đồng thời xác định các yếu tố văn hóa có thể khai thác để phục vụ du lịch nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Chăm nói riêng và phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang nói chung.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đã xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học khác như: 02 bài báo được đăng trên tạp chí uy tín; sách chuyên khảo; bộ tài liệu quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa Chăm; 01 tập nhạc về người Chăm;…
Theo Hội đồng, kết quả của đề tài là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Đề tài đã mở ra một hướng đi mới cho ngành du lịch của tỉnh An Giang.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 85.6/100 điểm.

TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng phòng Phòng Quan hệ đối ngoại, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh báo cáo tóm tắt đề tài
TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng phòng Phòng Quan hệ đối ngoại, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu


 

Chủ nhiệm đề tài phát biểu ý kiến
Chủ nhiệm đề tài phát biểu ý kiến

Thanh Trúc - TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: