Ngày 28/05, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm” do TS Phan Phương Loan – Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu đã cải tiến được quy trình nuôi cá rô phi, điêu hồng thương phẩm thâm canh trong ao đất đang được áp dụng tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giảm chi phí sản xuất từ 10 đến 15%, năng suất nuôi đạt tối thiểu 15 tấn/ha và sản phẩm nuôi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy chuẩn QCVN 02-26 : 2017/BNNPTNT với các thông số kỹ thuật như giảm FCR, tăng tỷ lệ sống, tăng lợi nhuận cho người nuôi, gắn kết với ít nhất 1 doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chủ nhiệm đề tài cũng đã đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất cá rô phi, điêu hồng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy trình nuôi cải tiến
Các thành viên trong Hội đồng đã có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện. Kết quả của đề tài  đã mở ra triển vọng lớn trong việc nhân rộng công nghệ nuôi này. Báo cáo sau khi hoàn thiện, kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Đề tài đạt theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng.

Thanh Trúc - TV

Nhóm tác giả đề tài
Nhóm tác giả đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Thành viên Hội đồng góp ý
Thành viên Hội đồng góp ý


 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: