Ngày 10/9/2020, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề cương Giáo trình “Ứng dụng vật liệu trong xử lý môi trường”.

Giáo trình “Ứng dụng vật liệu trong xử lý môi trường” do PGS.TS Nguyễn Trung Thành (Chủ biên) – Trưởng phòng Phòng Đào tạo, cùng TS Nguyễn Ngọc Huy, ThS Nguyễn Thị Quỳnh Anh và ThS Phan Phước Toàn cùng soạn thảo.
Giáo trình nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vật liệu nano, giới thiệu các kỹ thuật chế tạo và biến tính vật liệu; các đặc tính và chức năng của vật liệu; các phương pháp phân tích đặc trưng của vật liệu và các phương pháp thực nghiệm sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác trong kỹ thuật môi trường. Qua đó giúp người học nắm vững kiến thức, nâng cao khả năng nghiên cứu và thực nghiệm.
Theo đánh giá của Hội đồng, giáo trình là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu chuyên ngành Hóa học và Kỹ thuật môi trường.
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, giáo trình đạt 6/6 phiếu đồng ý.
Cùng ngày, cũng đã họp nghiệm thu đề cương Giáo trình “Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường”. Giáo trình do PGS.TS Nguyễn Trung Thành (Chủ biên) – Trưởng phòng Phòng Đào tạo và ThS Phan Phước Toàn cùng soạn thảo.
Giáo trình Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về ứng dụng phương pháp hóa học trong xử lý môi trường, cung cấp cho người học các kỹ năng phân tích và đánh giá các quá trình hóa học trong kỹ thuật xử lý chất ô nhiễm và các thông số môi trường liên quan; từ đó giúp người học nắm vững kiến thức, nâng cao khả năng nghiên cứu và thực nghiệm.
Theo đánh giá của Hội đồng, giáo trình là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa, góp phần đa dạng hóa các tài liệu học tập và tham khảo trong lĩnh vực chuyên ngành môi trường .
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, giáo trình đạt 6/6 phiếu đồng ý.

Thanh Trúc – TV

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành (Chủ biên) – Trưởng phòng Phòng Đào tạo trình bày đề cương giáo trình
PGS.TS. Nguyễn Trung Thành (Chủ biên) – Trưởng phòng Phòng Đào tạo trình bày đề cương giáo trình

 

Hội đồng góp ý cho Giáo trình
Hội đồng góp ý cho Giáo trình

 

TS Phan Trường Khanh - Phó Trưởng khoa Khoa KT-CN-MT góp ý cho giáo trình
TS Phan Trường Khanh - Phó Trưởng khoa Khoa KT-CN-MT góp ý cho giáo trình


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Giáo trình
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Giáo trình

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: