Ngày 17/9/2020, Sở Khoa học – Công nghệ An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang” do PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm.

Đề tài nhằm mục tiêu xác định các giá trị văn hóa của người Chăm Islam tại An Giang; đồng thời xác định các yếu tố văn hóa Chăm cần bảo tồn, khai thác để phục vụ phát triển du lịch văn hóa Chăm ở tỉnh An Giang. 
Đề tài đã nghiên cứu hiện trạng kinh tế, xã hội, văn hóa của người Chăm An Giang, có sự so sánh với người Chăm ở miền Trung; đánh giá thực trạng hoạt động du lịch, mô hình du lịch đang khai thác ở vùng có người Chăm cư trú tại An Giang. Từ đó xác định những giá trị văn hóa tộc người Chăm cần bảo tồn và khai thác phục vụ phát triển du lịch; đề xuất giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở vùng đồng bào Chăm nói riêng, du lịch tỉnh An Giang nói chung một cách bền vững.
Sau thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được những kết quả như sau: tổ chức 03 hội thảo và 11 báo cáo chuyên đề về văn hóa Chăm; thiết kế 01 mô hình du lịch mẫu về văn hóa Chăm An Giang kết nối với các tuyến, điểm du lịch trọng điểm; xây dựng bộ tài liệu quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa dân tộc; biên soạn 01 quyển sách chuyên khảo và 01 tập nhạc về người Chăm; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và kỹ năng làm du lịch cho cán bộ quản lý, công ty du lịch và người dân địa phương; hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 sinh viên dân tộc Chăm học đại học;…
Kết quả, đề tài được xếp loại khá. Sau khi hoàn thiện báo cáo theo nhận xét của Hội đồng, kết quả đề tài sẽ được chuyển giao cho các đơn vị tiếp nhận là Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang; UBND huyện An Phú; UBND thị xã Tân Châu; Bảo tàng An Giang; Công ty TNHH Du lịch Việt Xanh và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Anh Thư – TV

 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ nhiệm đề tài phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ nhiệm đề tài phát biểu

 

ThS Trương Chí Hùng – Giảng viên Khoa Sư phạm, thành viên nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
ThS Trương Chí Hùng – Giảng viên Khoa Sư phạm, thành viên nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

GS.TS Vũ Gia Hiền – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Âu Việt TP.Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá Du lịch, Phản biện 1 góp ý cho nhóm nghiên cứu
GS.TS Vũ Gia Hiền – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Âu Việt TP.Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá Du lịch, Phản biện 1 góp ý cho nhóm nghiên cứu

 

ThS Tầng Phú An – Giám đốc Sở KH-CN, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu
ThS Tầng Phú An – Giám đốc Sở KH-CN, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu

 

Nhóm thực hiện đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu
Nhóm thực hiện đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

 

Trưng bày các sản phẩm văn hóa Chăm tại buổi nghiệm thu đề tài
Trưng bày các sản phẩm văn hóa Chăm tại buổi nghiệm thu đề tài


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: