Ngày 22/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Điều kiện cần tối ưu cho bài toán cân bằng vector dưới dạng quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker” do ThS. Lê Kiên Thành –  Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu thiết lập điều kiện cần tối ưu cho nghiệm của bài toán cân bằng vector dưới dạng quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker.
Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, kết quả của đề tài nhằm góp phần làm phong phú thêm các kết quả trong việc nghiên cứu bài toán cân bằng, đặc biệt là các điều kiện cần tối ưu, làm cơ sở ban đầu nghiên cứu các thuật toán để giải bài toán cân bằng. Ngoài ra, đây còn là một tài liệu giảng dạy, tham khảo, mở ra nhiều hướng nghiên cứu cho sinh viên, học viên chuyên ngành toán học. 
Kết quả, điểm trung bình của đề tài đạt 80,6/100đ, đề tài xếp loại Khá.

ThS Lê Kiên Thành – Giảng viên Khoa Sư phạm – Bộ môn Toán học làm chủ nhiệm
ThS Lê Kiên Thành – Giảng viên Khoa Sư phạm – Bộ môn Toán học làm chủ nhiệm

 

TS Phan Văn Long Em – Giảng viên Khoa Sư phạm – Bộ môn Toán học phản biện đề tài
TS Phan Văn Long Em – Giảng viên Khoa Sư phạm – Bộ môn Toán học phản biện đề tài


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang”. Đề tài do ThS Nguyễn Lan Duyên – Giảng viên bộ môn Kinh tế tổng hợp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm và ThS Cao Văn Hơn làm thành viên. Kết quả, đề tài đạt 83,9/100 điểm và cho tiến hành thực hiện.

ThS Nguyễn Lan Duyên – Giảng viên BM Kinh tế tổng hợp báo cáo đề cương chi tiết
ThS Nguyễn Lan Duyên – Giảng viên BM Kinh tế tổng hợp báo cáo đề cương chi tiết


Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: