Ngày 11/2/2022, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Trường “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá nàng hai (Chitala ornata) tại An Giang” do ThS Lê Văn Lễnh – Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài.

Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã tìm ra được quy trình sản xuất giống cá nàng hai để ứng dụng vào thực tế sản xuất. Đồng thời, đề tài đã cung cấp nguồn con giống có chất lượng tốt cho người dân nuôi thương phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. 
Kết quả của đề tài là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 86.7/100 điểm (xếp loại Khá).
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương đề tài “Ứng dụng chỉ thị phân tử xác định gen mùi thơm trong lai tạo giống lúa thơm” do TS. Bùi Thị Dương Khuyều – Giảng viên  Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu xác định cá thể mang gen thơm của 5 quần thể lúa thơm F2 qua dấu chuẩn phân tử BADH2. Đề tài được Hội đồng chấp nhận cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc - TV

ThS Lê Văn Lễnh trình bày báo cáo về đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá nàng hai (Chitala ornata) tại An Giang”
ThS Lê Văn Lễnh trình bày báo cáo về đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá nàng hai (Chitala ornata) tại An Giang”

 

Đại diện Hội đồng khoa học góp ý, phản biện đề tài
Đại diện Hội đồng khoa học góp ý, phản biện đề tài

 

TS Bùi Thị Dương Khuyều chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng chỉ thị phân tử xác định gen mùi thơm trong lai tạo giống lúa thơm”
TS Bùi Thị Dương Khuyều chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng chỉ thị phân tử xác định gen mùi thơm trong lai tạo giống lúa thơm”


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: