Ngày 28/03/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Ảnh hưởng của bón Silic và Boron, phun Ethephon qua lá lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất Mè tại An Giang” do ThS. Võ Thị Xuân Tuyền – GV Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài nhằm giảm tác hại của sâu bệnh, giảm sự đổ ngã, hạn chế sử dụng thuốc hóa học, sự rụng hoa và giúp cho cây mè chín đồng loạt nhằm tăng năng suất hạt và giảm rủi ro trong canh tác.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

Chủ nhiệm đề tài ThS. Võ Thị Xuân Tuyền báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Võ Thị Xuân Tuyền báo cáo trước Hội đồng


Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. 
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 82,8/100 điểm, xếp loại Khá.
Chiều cùng ngày, Hội đồng Khoa học đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Hiệu lực của bốn hoạt chất sinh học phòng trừ một số loài sâu hại chính trên ruộng lúa vụ Hè Thu 2019 huyện Châu Thành, An Giang” do ThS. Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học Cây trồng cùng thành viên (TS. Lâm Thị Mỹ Linh – Bộ môn Hóa Khoa Sư Phạm) làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài nhằm xác định hiệu lực của bốn hoạt chất sinh học trong phòng trừ một số loài sâu hại chính trên ruộng lúa và ảnh hưởng của bốn hoạt chất trên đối với nhóm thành phần thiên địch phổ biến trên lúa.
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết, để đảm bảo tính thực tế và thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài đổi tên đề tài thành “Hiệu lực của ba hoạt chất sinh học trừ rầy nâu, sâu cuốn lá trên ruộng lúa huyện Châu Thành, An Giang”. Đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Khoa học Cây trồng và Bảo vệ Thực vật. 
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 79,6/ 100 điểm, được Hội đồng thông qua tiến hành thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Minh Tuấn và TS. Lâm Thị Mỹ Linh
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Minh Tuấn và TS. Lâm Thị Mỹ Linh


 

Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Minh Tuấn báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Minh Tuấn báo cáo trước Hội đồng

Thanh Vị - Thanh Trúc
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: