Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến trà hòa tan từ dịch trích cây Thuốc Dòi bằng công nghệ sấy phun” do ThS. Nguyễn Duy Tân – Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm. 

Mục tiêu của đề tài là tạo ra sản phẩm trà hòa tan từ dịch trích cây thuốc dòi có chứa các hoạt chất sinh học như anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tanin đạt yêu cầu an toàn về vi sinh vật theo TCVN 7041-2002.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Duy Tân

Đề tài đã ứng dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ sấy phun vào quá trình chế biến nhằm giữ được tối đa các thành phần có hoạt tính sinh học trong nguyên liệu để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, sản phẩm của đề tài đạt mục tiêu đề ra.

Qua kết quả khảo sát sơ bộ về ý kiến của người tiêu dùng thì sản phẩm của để tài được đánh giá là có tiềm năng thương mại hóa, với 80% số người khảo sát cho biết sẵn sàng mua khi sản phẩm bán trên thị trường.

Sau khi Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, Hội đồng đã đánh giá cáo ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Sản phẩm của đề tài có tiềm năng thương mại hóa, tạo ra hướng mới trong chuỗi sản xuất sản phẩm chế biến từ cây dược liệu, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giảng viên chuyên ngành công nghệ thực phẩm.

Tại buổi họp các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung và hình thức để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 90,5/100, đề tài xếp loại Xuất sắc.

Lan Phương – P. QLKH&HTQT

Hình ảnh :

Tin liên quan: