Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp. bằng phương pháp lên men" do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang – Bộ phận quản lý Thí nghiệm thực hành, Phòng Quản trị thiết bị làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu là xây dựng được quy trình sản xuất nước tương từ nấm bào ngư bằng phương pháp lên men với tác dụng của nấm mốc Aspergillus oryzae đạt chất lượng dinh dưỡng, an toàn về vi sinh vật và 3-MCPD theo quy định của Bộ Y tế.

Nghiên cứu của đề tài là một hướng đi mới và cần thiết nhằm đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống, đề tài đã ứng dụng chủng vi sinh vật thuần vào sản xuất nước tương là phù hợp với xu hướng hiện nay.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang

Kết quả của đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra. Sản phẩm nước tương sản xuất từ nấm bào ngư có giá trị dinh dưỡng cao, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm bảo quản trong khoảng 6 tháng mà không cần bổ sung chất bảo quản.

Sản phẩm của đề tài cũng có tiềm năng thương mại hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nước tương đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Sản phẩm nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, đồng thời cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung và hình thức để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 81,6/100, đề tài xếp loại Khá.

Lan Phương – P. QLKH&HTQT

Hình ảnh :

Tin liên quan: