Ngày 25/4/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu báo cáo đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống Hoa Hồng cổ Sapa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang” của ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên – GV Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên báo cáo trước Hội đồng


Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu và đưa ra được quy trình kỹ thuật trồng, nhân giống và chăm sóc thích hợp cho hai giống hoa hồng cổ Sapa Rosa gallica L. và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang, cho cây phát triển tốt và ra hoa đẹp.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa thiết thực và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế vì nhu cầu sử dụng khá cao.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 83,8/ 100 điểm, được Hội đồng thông qua tiến hành thực hiện.


Thanh Vị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: