Ngày 04/06/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thu thập, định danh và bước đầu nuôi trồng Nấm cổ Linh chi tại An Giang” do ThS. Hồ Thị Thu Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là nuôi trồng loài Nấm cổ Linh chi đa niên được thu thập hoang dại tại An Giang sau khi định danh.
Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa thiết thực và có nhiều tiềm năng để triển khai thực tế. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 74,7/100, xếp loại khá. 
 

ThS. Hồ Thị Thu Ba báo cáo trước Hội đồng
ThS. Hồ Thị Thu Ba báo cáo trước Hội đồng

 

Cùng ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương Nghiên cứu kỹ thuật trồng và nhân giống in vitro hoa Hồng Corail Gelee và Pas De Deux (Rosa sp.) tại Long Xuyên, An Giang”  do ThS. Diệp Nhựt Thanh Hằng và ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài. 
Mục tiêu của đề tài là tìm ra kỹ thuật trồng với phân bón và phòng trừ sâu bệnh phù hợp, giúp cho hai giống hoa Hồng Corail Gelee và Pas De Deux sinh trưởng và phát triển tốt, cho hoa đẹp.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 82/100 điểm và được Hội đồng cho tiến hành thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài  ThS. Diệp Nhựt Thanh Hằng và ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Chủ nhiệm đề tài  ThS. Diệp Nhựt Thanh Hằng và ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Thiện Mỹ - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: