Ngày 20/03/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Đánh giá khả năng hấp thụ Ion Nitrat của vật liệu tổng hợp Amine – SiO2” do PGS, TS. Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài


Mục tiêu của đề tài nhằm tổng hợp và loại bỏ ion NO3 trong dung dịch của vật liệu Amine – SiO2 ở điều kiện phòng thí nghiệm. Trong nghiên cứu này, vật liệu Amine-SiO2 trên cơ bản là oxit silic được tổng hợp bằng phương pháp tẩm với hợp chất triaminesilane để tạo các nhóm amine hoạt tính trên bề mặt chất mang SiO2 và được ứng dụng làm chất hấp phụ nitrat trong môi trường nước. Đặc trưng cơ bản của vật liệu Amine-SiO2 được xác định bằng các kỹ thuật như TGA, FTIR, XRD, BET, SEM, EDX và SEM-mapping.
 

Chủ nhiệm đề tài, PGS, TS. Nguyễn Trung Thành báo cáo trước Hội đồng
Chủ nhiệm đề tài, PGS, TS. Nguyễn Trung Thành báo cáo trước Hội đồng


Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. Đồng thời, đề tài cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giảng viên chuyên ngành hóa học. 
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 88,7/100, xếp loại tốt.

PGS,TS., Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trình bày ý kiến của Hội đồng nghiệm thu
PGS,TS., Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trình bày ý kiến của Hội đồng nghiệm thu


 

Hội đồng nghiệm thu
Hội đồng nghiệm thu

 

Hữu Nghị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: