Chiều ngày 29/10, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Khảo sát khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật đối với sâu hại trên lúa và rau màu”.

Đề tài do ThS. Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học cây trồng cùng TS. Lâm Thị Mỹ Linh - Bộ môn Hóa, Khoa Sư Phạm đồng chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là tìm ra một số hoạt chất sinh học từ 10 loài thực vật có khả năng ức chế quá trình sinh trưởng, phát triển và ngán ăn đối với một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu; từ đó làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng các hoạt chất sinh học trong việc điều chế các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên trong phòng trừ sâu hại theo hướng an toàn sinh học.

Nội dung nghiên cứu của đề tài là ly trích từ 10 loài thực vật: Cây Xoan ta, cây Neem, Cúc vàng, Cúc trắng, cây Duốc cá, cây họ Đậu Derris trifoliata, cây Chanh, cây Sả, Đu đủ và cây Thuốc lá bằng dung môi methanol để thu mẫu cao thô.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế, đặc biệt trong giai đoạn hướng đến nền nông nghiệp xanh của toàn cầu.

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 83/100 điểm, xếp loại Khá.

ThS. Lê Minh Tuấn và  TS. Lâm Thị Mỹ Linh chủ nhiệm đề tài
ThS. Lê Minh Tuấn và  TS. Lâm Thị Mỹ Linh chủ nhiệm đề tài

 

ThS. Lê Minh Tuấn báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu
ThS. Lê Minh Tuấn báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu


 

ThS. Trần Văn Khải – Trưởng Bộ môn Khoa học cây trồng góp ý cho đề tài
ThS. Trần Văn Khải – Trưởng Bộ môn Khoa học cây trồng góp ý cho đề tài

Chiều cùng ngày, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề cương chi tiết nhiệm vụ khoa học cơ sở “Xây dựng quy trình tạo sản phẩm sinh học từ nguồn gốc xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh cháy lá, thối củ khoai môn do nấm Phytophthora sp. gây ra”.

Đề tài do ThS. Nguyễn Phú Dũng – Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) và PGS, TS. Lê Minh Tường làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là thiết lập quy trình tạo sản phẩm sinh học từ nguồn gốc xạ khuẩn Streptomyces sp. có khả năng quản lý bệnh thối củ ở khoai môn. Đề tài được thực hiện theo yêu cầu đặt hàng của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh An Giang.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 84,6/100 điểm, xếp loại Khá.

ThS.-Nguyễn-Phú-Dũng-chủ-nhiệm-đề-tài
ThS. Nguyễn Phú Dũng chủ nhiệm đề tài
ThS. Nguyễn Phú Dũng chủ nhiệm đề tài
ThS. Văn Viễn Lương và ThS. Lê Minh Tuấn góp ý đề tài


 

Hội đồng nghiệm thu đề tài của ThS. Nguyễn Phú Dũng
Hội đồng nghiệm thu đề tài của ThS. Nguyễn Phú Dũng

Thanh Vị - Thư Viện
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: