Sáng 18/09/2020, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) tại An Giang”. Đề tài do ThS. Lê Văn Lễnh - Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm cá trèn bầu nhằm chủ động con giống cho người nuôi; đa dạng hóa loài cá nuôi bản địa và phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu; tiến đến bảo tồn và phát triển nguồn gene cá trèn bầu trên địa bàn tỉnh An Giang.
Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài góp phần làm phong phú, đa dạng thêm kiến thức về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. 
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 86/100 điểm.

ThS. Lê Văn Lễnh – GV Khoa NN-TNTN báo cáo tóm tắt đề tài
ThS. Lê Văn Lễnh – GV Khoa NN-TNTN báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài


 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: