Ngày 18/3/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức báo cáo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đối với 2 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên.

Đề tài “Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm” do PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng làm chủ nhiệm đề tài, ThS Vũ Thị Thanh Đào – Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm làm thành viên.
Mục tiêu của đề tài nhằm bước đầu xây dựng quy trình sản xuất màng bao sinh học từ bột huyền tinh trồng tại huyện Tịnh Biên, An Giang đạt hiệu quả trong bảo quản một số loại thực phẩm; đồng thời so sánh hiệu quả bảo quản một số thực phẩm (trái chúc, trứng gà và xoài cắt miếng) của màng bao sinh học từ bột huyền tinh với màng bao sinh học khác.
Sau khi nghe đại diện chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện, Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao giá trị sử dụng và khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu quý giá được trồng tại An Giang, đồng thời là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Đề tài đạt 86/100 điểm, xếp loại tốt.
Đề tài “Xây dựng quy trình tạo sản phẩm sinh học từ xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh cháy lá thối củ khoai môn do nấm Phytophthora sp. gây ra” do ThS Nguyễn Phú Dũng – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng làm chủ nhiệm.
Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng quy trình tạo sản phẩm sinh học từ xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh cháy lá thối củ khoai môn. Kết quả, đề tài đạt 83/100 điểm, xếp loại khá.

Thanh Trúc - TV

Nhóm tác giả đề tài “Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm”
Nhóm tác giả đề tài “Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm”

 

Hội đồng phản biện
Hội đồng phản biện

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

ThS Nguyễn Phú Dũng  – Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa NN-TNTN báo cáo tóm tắt đề tài
ThS Nguyễn Phú Dũng  – Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa NN-TNTN báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: