Ngày 27/4, Trường Đại học An Giang đã thành lập Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia đối với đề tài “Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất prebiotic từ vi khuẩn lactic ứng dụng trong sản xuất thức ăn cho Tôm nhằm hạn chế bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease – AHND)”. Đề tài do TS Nguyễn Hữu Thanh – Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học – Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Hội đồng có PGS.TS Nguyễn Văn Bá – nguyên Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ làm Chủ tịch Hội đồng.
Đề tài nhằm xây dựng qui trình sản xuất chế phẩm sinh học prebiotic từ vi khuẩn lactic (Bifidobacterium bifidum và Lactobacillus plantarum) và ứng dụng prebiotic này vào sản xuất thức ăn tôm nhằm hạn chế bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHND) trên tôm thẻ chân trắng và tôm sú giai đoạn ấu trùng.
Kết quả của đề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học mới có giá trị về khả năng tích lũy EPS có hoạt tính sinh học từ nuôi cấy có bổ sung các điều kiện stress môi trường.
Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài là một tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực sản xuất các hoạt chất sinh học bằng con đường nuôi cấy dưới điều kiện stress. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt và sẽ tiếp tục được nghiệm thu ở các cấp tiếp theo.

Thanh Trúc - TV

Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung
Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: