Chiều 21/12, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại An Giang” do ThS Trần Xuân Hiển – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu quy trình bảo quản xoài tươi và quy trình chế biến các sản phẩm từ trái xoài ba màu đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đề xuất giải pháp phát triển các quy trình sản xuất.
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt, các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao kết quả của đề tài, cũng như ý nghĩa và tính khả thi của đề tài. Kết quả của đề tài  góp phần đa dạng hóa các sản phẩm được chế biến từ xoài, đáp ứng nhu cầu thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, tạo thêm sự ổn định đầu ra cũng như nâng cao giá trị cho trái xoài ba màu tại địa bàn tỉnh An Giang.
Sau khi hoàn thiện báo cáo theo nhận xét của Hội đồng, kết quả đề tài sẽ được chuyển giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 90.3/100 điểm, xếp loại Xuất sắc.

 Thành viên nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài
Thành viên nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài


 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

Thanh Trúc - TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: