Chiều ngày 29/5/2019, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tỉnh “Áp dụng Telemac 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (Khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)” do TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm chính đề tài.

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường báo cáo tóm tắt đề tài
TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài


Mục tiêu của đề tài nhằm xác định cơ cấu dòng chảy và cơ chế vận chuyển bùn cát bằng cách sử dụng hệ mô hình Telemac kết hợp quan trắc để xác định nguyên nhân, dự báo, cảnh báo sớm sự di chuyển của hố xói trong vùng hợp lưu giữa sông Hậu và kênh Vàm Nao góp phần dự báo sạt lở để bảo vệ môi trường sống và phát triển kinh tế của vùng Vàm Nao; kết hợp nâng cao trình độ, đào tạo nhóm chuyên viên (30 người) về hệ mô hình Telemac cho tỉnh An Giang. 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đã xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học khác như là: Báo cáo hội thảo quốc tế (tại Đại học An Giang), Bài báo tạp chí khoa học trong nước, Báo cáo và bài báo đăng trên Kỷ yếu hội thảo thủy khí toàn quốc… 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài


Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện, Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài là một tài liệu quan trọng để tham khảo trong quản lý tài nguyên nước và trầm tích, mô hình hóa có thể kết hợp với các phương pháp thực địa giúp cảnh báo sớm tình trạng xói mòn, sạt lở hiện nay.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 91/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: