Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang” do TS Nguyễn Lan Duyên - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm, ThS Cao Văn Hơn là thành viên.

Mục tiêu của đề tài nhằm xác định năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang; phân tích tác động của các yếu tố đến năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang; từ đó đề xuất một số khuyến nghị giúp nông hộ đầu tư yếu tố đầu vào hợp lý nhằm nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ trong vùng khảo sát.
Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học của đề tài. Kết quả của đề tài là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Đề tài đạt 85.43/100 điểm, xếp loại tốt.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá lòng tin công chúng vào dịch vụ y tế tại tỉnh An Giang” do ThS Phạm Xuân Quỳnh – Giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD làm chủ nhiệm; TS Đặng Hùng Vũ, ThS Châu Hồng Phương Thảo, ThS Cao Tiến Sĩ là thành viên.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt được 79.6/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Bạch Tuyết – Thanh Trúc

Nhóm tác giả đề tài “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang”
Nhóm tác giả đề tài “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang”

 

 Hội đồng phản biện đề tài
 Hội đồng phản biện đề tài

 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu kết luận
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu kết luận

 

Nhóm tác giả đề tài “Đánh giá lòng tin công chúng vào dịch vụ y tế tại tỉnh An Giang”
Nhóm tác giả đề tài “Đánh giá lòng tin công chúng vào dịch vụ y tế tại tỉnh An Giang”

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: