Ngày 21/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài do TS Huỳnh Phước Hải – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin làm chủ nhiệm và nhóm cộng sự: ThS Hồ Nhã Phong, ThS Huỳnh Thanh Việt, ThS Nguyễn Văn Vũ, ThS Nguyễn Hoàng Tùng.
Sau thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã xây dựng Website hỗ trợ theo dõi kết quả học tập được truy cập trên tên miền: http://apps.agu.edu.vn/qlht. Sinh viên và giảng viên có thể đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản của hệ thống đăng ký học phần REGIS. Website này sẽ hỗ trợ cho người học theo dõi được quá trình học tập và biểu diễn trực quan quá trình học tập. 
Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho cố vấn học tập có thể theo dõi quá trình học tập của sinh viên, hỗ trợ giảng viên nhập điểm đánh giá thường xuyên trên hệ thống và theo dõi được kết quả học tập theo quá trình của môn học phụ trách. Đồng thời, đề tài giúp cán bộ quản lý điểm Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kết xuất dữ liệu điểm thường xuyên sang phần mềm Edusoft.
Kết quả của đề tài dự kiến sẽ được triển khai thử nghiệm mở rộng cho các khoa Sư Phạm, Nông nghiệp TNTN và Kinh tế - QTKD tại Trường Đại học An Giang.
Kết quả, đề tài đạt 84/100 điểm, xếp loại Khá.

Bạch Tuyết - TV

TS Huỳnh Phước Hải – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin báo cáo đề tài
TS Huỳnh Phước Hải – Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin báo cáo đề tài

 

TS Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng khoa – Khoa Công nghệ Thông tin phản biện 1 góp ý đề tài
TS Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng khoa – Khoa Công nghệ Thông tin phản biện 1 góp ý đề tài

 

ThS Huỳnh Lý Thanh Nhàn – Bộ môn Kỹ thuật phần mềm phản biện 2 góp ý đề tài
ThS Huỳnh Lý Thanh Nhàn – Bộ môn Kỹ thuật phần mềm phản biện 2 góp ý đề tài


 

Biểu đồ thống kê điểm tích lũy và điểm hệ 4 trên website
Biểu đồ thống kê điểm tích lũy và điểm hệ 4 trên website

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: