Ngày 18/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Ảnh hưởng của độ tuổi thu hoạch và phương pháp bảo quản đến chất lượng trái cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG)” do ThS Hồ Thị Ngân Hà – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với 3 mục tiêu chính: (1) Đánh giá sự thay đổi các chỉ tiêu lý, hóa cũng như hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học trong trái cà chua bi đen khi thu hoạch ở các độ tuổi khác nhau; (2) Xác định được thời gian xử lý ozone tối ưu giúp nâng cao chất lượng và khả năng bảo quản của trái cà chua bi đen; (3) Tìm ra được loại bao bì và nhiệt độ bảo quản thích hợp nhằm kéo dài thời gian bảo quản mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm. 
Qua thời gian nghiên cứu, tác giả đã khuyến cáo thời điểm thu hoạch thích hợp của trái cà chua bi đen cho quá trình bảo quản sau thu hoạch là 28 ngày. Thời gian xử lý ozone thực hiện trong 15 phút (công suất 80,8 mg/h, trong bể chứa 4 lít nước, khối lượng mẫu là 500 g, tỷ lệ nguyên liệu và nước là 1:2) giúp giảm lượng vi sinh vật tổng số trên nguyên liệu và cho giá trị tốt nhất về hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học như anthocyanin, lycopene, vitamin C, phenolic và khả năng khử gốc tự do DPPH (82,25%) đồng thời có thể kéo dài thời gian bảo quản trái sau 14 ngày.

Khi bảo quản ở nhiệt độ 10 – 12oC, trái cà chua bi đen đã xử lý ozone chứa trong các loại bao bì như hộp PVC trong, hộp PVC đen, khay EPS kết hợp màng PVC có khả năng bảo quản tốt trong 30, 28 và 26 ngày.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để mở rộng sản xuất và đưa trái cà chua bi đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe đến gần với người tiêu dùng và là nền tảng để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 82,9/100, đề tài xếp loại Khá.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài


 

ThS Hồ Thị Ngân Hà – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng
ThS Hồ Thị Ngân Hà – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Lan Phương – P.QLKH&ĐTSĐH
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: