Chiều ngày 19/6/2019, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài cấp Trường “Truyền bá và cải biên Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nam Bộ” do ThS. Nguyễn Thanh Phong – Giảng viên  Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài nhằm thu thập các tư liệu Hán Nôm, tư liệu hình ảnh, tư liệu ký ức,… trong dân gian liên quan đến lĩnh vực văn học, đặc biệt là liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều; Khảo sát hệ thống tư liệu đã công bố và tư liệu Hán nôm mới sưu tầm được liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều ở Nam Bộ trên các phương diện; Tìm hiểu tình hình truyền bá Truyện Kiều của di dân người Việt từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ; Tìm hiểu tình hình cải biến, chuyển thể Truyện Kiều trong đời sống văn hóa, văn nghệ ở Nam Bộ, giới thiệu khái quát các tác giả và tác phẩm cải biên thành công trên đất Nam Bộ; Phân tích tác động, ảnh hưởng của Truyện Kiều đến đời sống tinh thần của tầng lớp văn nhân thi sĩ trong suốt hai thế kỉ XIX, XX.

ThS. Nguyễn Thanh Phong – Giảng viên  Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm thực hiện đề tài nghiên cứu về “Truyền bá và cải biên Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nam Bộ”
ThS. Nguyễn Thanh Phong – Giảng viên  Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm thực hiện đề tài nghiên cứu về “Truyền bá và cải biên Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nam Bộ”

 

Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đề tài của ThS. Nguyễn Thanh Phong
Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở đề tài của ThS. Nguyễn Thanh Phong


Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện, Hội đồng đã đánh giá rất cao ý nghĩa của đề tài. Kết quả của đề tài là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu.

ThS. Nguyễn Thanh Phong giải trình và tiếp thu ý kiến đánh giá từ hội đồng
ThS. Nguyễn Thanh Phong giải trình và tiếp thu ý kiến đánh giá từ hội đồng


Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 91.6/100 điểm, xếp loại xuất sắc.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương đề tài “Phổ tán sắc Plasmon trong cấu trúc lớp đôi Monolayer Graphene – Khí điện tử giả hai chiều ở nhiệt độ hữu hạn” do TS Nguyễn Văn Mện làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Đổng Thị Kim Phượng – Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm là thành viên.

TS Nguyễn Văn Mện chủ nhiệm đề tài “Phổ tán sắc Plasmon trong cấu trúc lớp đôi Monolayer Graphene – Khí điện tử giả hai chiều ở nhiệt độ hữu hạn”
TS Nguyễn Văn Mện chủ nhiệm đề tài “Phổ tán sắc Plasmon trong cấu trúc lớp đôi Monolayer Graphene – Khí điện tử giả hai chiều ở nhiệt độ hữu hạn”


Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu tính toán và vẽ đồ thị phổ tán sắc plasmon cho lớp đôi được cấu tạo từ MLG và Q2DEG, có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ, hiệu ứng tương quan – trao đổi và sự không đồng nhất của điện môi nền, góp phần hoàn chỉnh lý thuyết về các cấu trúc lớp có chứa graphene.
Đề tài được tiến hành thực hiện với kết quả bỏ phiếu của Hội đồng đạt điểm trung bình 85/100 điểm.

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: