Ngày 2/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng hộp” do TS Nguyễn Duy Tân – Phó Trưởng Khoa NN-TNTN làm chủ nhiệm đề tài và ThS Võ Thị Xuân Tuyền – Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng làm thành viên.

Đề tài với mục tiêu xây dựng quy trình chế biến sản phẩm nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng hộp với các thông số ở quy mô phòng thí nghiệm; tạo ra hai sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được người tiêu dùng chấp nhận và đạt an toàn chỉ tiêu vi sinh vật theo quy định số 46/QĐ-BYT.
Hội đồng Khoa học đã đánh giá rất cao ý nghĩa của đề tài. Kết quả của đề tài không chỉ giúp đa dạng hóa các sản phẩm từ thịt cua đóng hộp, gia tăng giá trị sử dụng cho nguyên liệu cua đồng, đồng thời đây còn là một nguồn tài liệu khoa học thiết thực, bổ ích cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 89/100 điểm.

Thanh Trúc - TV

TS. Nguyễn Duy Tân – GV Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Phó Trưởng Khoa NN-TNTN chủ nhiệm đề tài
TS. Nguyễn Duy Tân – GV Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Phó Trưởng Khoa NN-TNTN chủ nhiệm đề tài

 

Hội đồng phản biện
Hội đồng phản biện


 

Hội đồng nghiệm thu
Hội đồng nghiệm thu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: