Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ Sa Pa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang” do TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học – Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài nhằm nghiên cứu và đưa ra được quy trình kỹ thuật trồng và nhân giống cho hai giống hoa hồng cổ Rosa gallica L. Sa Pa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang, cho cây phát triển tốt và ra hoa đẹp.
Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao ý nghĩa của đề tài. Kết quả của đề tài là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Kết quả, đề tài đạt 86.3/100 điểm, xếp loại Khá.

Thanh Trúc – TV

TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên chủ nhiệm đề tài
TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên chủ nhiệm đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: