Sáng ngày 20/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài “Tác động của “diễn biến hòa bình” đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đồng chủ nhiệm. 

Đề tài thực hiện với mục tiêu tìm những tác động của “Diễn biến hòa bình” đến tư tưởng sinh viên Trường Đại học An Giang thông qua các biểu hiện như: Nhận thức, thái độ, phản ứng của sinh viên trước những thông tin sai lệch …, từ đó đề xuất những giải pháp phòng chống những tác động tiêu cực đến tư tưởng của sinh viên.

ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải báo cáo đề tài

ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải báo cáo đề tài

Để thực hiện được mục tiêu trên, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 600 sinh viên từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 ở 8 Khoa. Qua kết quả khảo sát cho thấy phần lớn sinh viên có nhận thức tốt, biết chọn lọc thông tin, phản bác lại các thông tin xuyên tạc lịch sử,  nói xấu Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cũng còn một số sinh viên do chưa nhận thức được đầy đủ nên tư tưởng cũng mơ hồ, dễ bị dao động, hoài nghi trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch…. Từ đó, nhóm tác giả đã đề xuất những giải pháp để hạn chế, phòng chống những tác động tiêu cực đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang.

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung và hình thức để báo cáo được hoàn chỉnh và có ý nghĩa thực tiễn hơn. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 77,3/100, đề tài xếp loại Khá.

Lan Phương – P.QLKH&ĐTSĐH

Hình ảnh :

Tin liên quan: