Ngày 25/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Quá trình rã vi phạm số lepton thế hệ trong mô hình 3-3-1 với biểu diễn fermion mới” do ThS. Trịnh Thị Hồng  –  Bộ phận Quản lý khu Thí nghiệm Thực hành làm chủ nhiệm và ThS. Lâm Thị Thanh Phương là thành viên.

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu nguồn LFV và tính được các đỉnh tương tác LFV của các hạt mới vào quá trình rã LFV trong một số mô hình 3-3-1 chứa các biểu diễn fermion mới; xây dựng biểu thức tính biên độ và cường độ rã cho quá trình rã LFV, bao gồm: Rã SM-like Higgs h→mu tau và rã của các lepton mang điện ei→ejγ trong một số mô hình 3-3-1 chứa các biểu diễn fermion mới, thực hiện khảo sát số - vẽ đồ thị; từ đó so sánh kết quả khảo sát với các giới hạn thực nghiệm và chỉ ra được giới hạn về vùng không gian tham số của các hạt mới trong mô hình. 

Hội đồng nghiệm thu đề tài
Hội đồng nghiệm thu đề tài


Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, kết quả của đề tài nhằm góp phần hoàn thiện lý thuyết về vật lý mới, giúp các nhà khoa học có thêm thông tin về lĩnh vực này, phát triển ngành khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ngoài ra, đây còn là một tài liệu giảng dạy, tham khảo cho học viên chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; làm cơ sở để nghiên cứu các vấn đề vật lý mới liên quan đến Higgs.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 80/100, đề tài xếp loại Khá.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Tạo nến với tác dụng đuổi muỗi từ tinh dầu tự nhiên”. Đề tài do ThS. Phạm Thị Kim Phượng – Giảng viên Bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm. Kết quả, đề tài đạt 78.8/100 điểm và cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: