Vừa qua, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn và hiệu quả phòng trị của xạ khuẩn đối với bệnh cháy lá do nấm Phytophthrora sp. Khoai môn (Colocasiac esculenta) ở An Giang”.

ThS Nguyễn Phú Dũng – Chủ nhiệm đề tài
ThS Nguyễn Phú Dũng – Chủ nhiệm đề tài


Đề tài do ThS. Nguyễn Phú Dũng – Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài là xác định khả năng phòng trị và tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với chủng nấm bệnh gây cháy lá thối củ trên cây khoai môn (Colocasiac esculenta) do nấm Phytophthrora sp. gây ra trong điều kiện nhà lưới và đồng ruộng ở An Giang.

ThS. Huỳnh Đào Nguyên và ThS. Nguyễn Thị Minh Châu phản biện cho đề tài
ThS. Huỳnh Đào Nguyên và ThS. Nguyễn Thị Minh Châu phản biện cho đề tài

 

Hội đồng phản biện góp ý cho đề tài
PGS,TS. Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhận xét đề tài

 

PGS,TS. Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhận xét đề tài
Hội đồng phản biện góp ý cho đề tài


Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở ứng dụng trong sản xuất; nâng cao khả năng quản lý bệnh trong canh tác, đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế; góp phần giảm thiểu sử dụng nông dược gây ô nhiễm môi trường. 
Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 82.9/100 điểm, xếp loại Khá.

Thanh Vị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: