Sáng ngày 30/10/2019, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng bã mía ủ urê thay thế rau muống trong khẩu phần nuôi dê thịt” do TS. Nguyễn Thị Thu Hồng làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Nguyễn Bình Trường – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên là thành viên.

Mục tiêu đề tài hướng đến là xác định ảnh hưởng của các mức bổ sung bã mía ủ urê thay thế rau muống trong khẩu phần lên mức ăn vào và mức tăng trọng của dê tăng trưởng. Nghiên cứu của đề tài góp phần làm đa dạng thêm nguồn thức ăn cho gia súc vào mùa khô, tận dụng nguồn phế phẩm hiệu quả hơn. 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi, Chủ nhiệm đề tài
TS. Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi, Chủ nhiệm đề tài

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng bã mía ủ urê thay thế rau muống trong khẩu phần nuôi dê thịt"
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng bã mía ủ urê thay thế rau muống trong khẩu phần nuôi dê thịt"


Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung và hình thức để báo cáo được hoàn chỉnh hơn. Kết quả, điểm trung bình của đề tài đạt 76,4/100.
Cùng ngày, Hội đồng khoa học Trường đã nghiệm thu đề tài “Khảo sát đặc tính nông học của bộ giống đậu nành Nhật tại khu thực nghiệm Trường Đại học An Giang” do ThS. Võ Thị Xuân Tuyền làm chủ nhiệm đề tài, cùng TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân và ThS. Văng Thị Tuyết Loan - Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên là thành viên.

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền  – Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên báo cáo đề tài
ThS. Võ Thị Xuân Tuyền  – Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên báo cáo đề tài

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Khảo sát đặc tính nông học của bộ giống đậu nành Nhật tại khu thực nghiệm Trường Đại học An Giang”
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Khảo sát đặc tính nông học của bộ giống đậu nành Nhật tại khu thực nghiệm Trường Đại học An Giang”


Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá một số đặc tính thực vật của bộ giống đậu nành Nhật; chọn và nhân giống những giống đậu nành có kiểu hình tốt, năng suất cao phục vụ cho nghiên cứu tiếp theo ở điều kiện ngoài đồng.

Theo Hội đồng Khoa học, kết quả của đề tài góp phần đa dạng nguồn giống đậu nành canh tác tại An Giang; là nguồn tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng viên và sinh viên ngành Khoa học cây trồng và Bảo vệ thực vật. Kết quả, đề tài đạt 82,4/100 điểm, xếp loại Khá.

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: