Sáng ngày 17/4, Trường Đại học An Giang đã tổ chức đánh giá, lấy ý kiến về phần mềm quản lý chất lượng QMS do Trung tâm Tin học phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thiết kế.

Phần mềm quản lý chất lượng QMS được xây dựng theo kế hoạch số 984/KH-ĐHAG và 985/KH-ĐHAG ngày 8/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo năm học 2018-2019. Phần mềm phục vụ cho việc truy xuất báo cáo tự đánh giá, dữ liệu minh chứng và xây dựng một kho dữ liệu dùng chung cho công tác Đảm bảo chất lượng của Trường.
Tại buổi họp đánh giá, ThS. Phan Minh Trung – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học đã giới thiệu về các tính năng cũng như giải pháp công nghệ của phần mềm QMS. Theo đó, phần mềm được xây dựng với nhiều phân hệ chức năng cơ bản như: Quản lý tiêu chuẩn, quản lý tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá trực tuyến và quản lý dữ liệu minh chứng. Các phân hệ chức năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu của thông tư 12, thông tư 14 và chuẩn AUN-QA. 

ThS. Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phát biểu
ThS. Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phát biểu

 

TS. Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin phát biểu
TS. Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin phát biểu


Quý thầy cô tham dự đã đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện phần mềm hơn nữa như: Cơ chế phân quyền và chia sẻ dữ liệu, quy cách đặt tên file xuất, việc trích yếu văn bản, việc tạo đường dẫn liên kết với hệ thống quản lý văn bản, việc hoàn tất thủ tục nghiệm thu phần mềm…

ThS. Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Tin học phát biểu
ThS. Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Tin học phát biểu

 

Toàn cảnh buổi họp lấy ý kiến
Toàn cảnh buổi họp lấy ý kiến

 

ThS. Phan Minh Trung – Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học giải trình về các ý kiến đóng góp
ThS. Phan Minh Trung – Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học giải trình về các ý kiến đóng góp


Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Hiệu trưởng Võ Văn Thắng đề nghị nhóm thiết kế phần mềm cần có những điều chỉnh kịp thời theo góp ý của Hội đồng. Bên cạnh đó nhóm cần chú ý các phương án đảm bảo tính an toàn và khả năng cập nhật, cải tiến của phần mềm sao cho có thể phát huy tính tiện dụng, hiệu quả trong tình hình đổi mới. Dịp này, Hiệu trưởng đề nghị mỗi đơn vị cần thực hiện tốt hơn nữa công tác số hóa và lưu trữ dữ liệu tại đơn vị.
 

PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng phát biểu tổng kết
PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng phát biểu tổng kết

Huỳnh Cam - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: