Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM (loại C)

  • 09/08/2022 16:53

Ngày 5/8/2022,  Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) “Nghiên cứu tái sử dụng nước thải từ cột lọc Ro tr...

Xem tiếp

Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG – HCM, loại B

  • 05/08/2022 16:15

Ngày 3/8, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) “Xây dựng bộ dữ liệu các tín hiệu sinh học thủy ...

Xem tiếp

Tiếp đoàn xây dựng dự án nghiên cứu chung Việt – Nhật

  • 04/08/2022 14:25

Nhằm tìm kiếm đối tác nghiên cứu chung trong sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 2/8/2022, đ...

Xem tiếp

Hội thảo chuyên đề “Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững”

  • 04/08/2022 14:14

Ngày 2/8/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu ở các cơ quan, đơn vị, viện trường trong và ngoài tỉnh An Giang.

Xem tiếp

Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG – HCM, loại B

  • 03/08/2022 16:53

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) đối với đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng qu...

Xem tiếp

Hội thảo “Sinh viên Trường Đại học An Giang với hoạt động nghiên cứu khoa học”

  • 04/07/2022 10:43

Ngày 2/7/2022, Khoa Sư phạm đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sinh viên Trường Đại học An Giang với hoạt động nghiên cứu khoa học”. Hội thảo đã thu hút hơn 500 sinh viên cùng với nhiều thầy cô đến từ khoa Sư phạm và trường Phổ thông Thực hành sư phạm tham dự.

Xem tiếp

Thêm 02 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu

  • 27/06/2022 10:27

Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 23/06/2022 09:17

Ngày 21/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 01/06/2022 16:31

Ngày 01/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 01/06/2022 08:06

Ngày 26/5,Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp