Thêm 3 đề cương nghiên cứu khoa học được tiến hành thực hiện

  • 12/05/2021 14:40

Ngày 11/05, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020- 2021.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng hộp”

  • 05/04/2021 08:14

Ngày 2/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng ...

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học

  • 07/05/2021 14:38

Ngày 6/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ Sa Pa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang”

  • 29/03/2021 22:56

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ Sa Pa và...

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 19/04/2021 13:52

Ngày 16/4, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu Đề cương chi tiết “Ứng dụng kỹ thuật chân không trong chế biến cà chua bi đen (Solan...

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

  • 19/03/2021 16:08

Ngày 18/3/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức báo cáo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đối với 2 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên.

Xem tiếp

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài thuộc chương trình Tây Nam bộ

  • 22/03/2021 13:46

Ngày 19/3, Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) đã tổ chức báo cáo kết quả đề tài thuộc chương trình Tây Nam bộ “Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất ...

Xem tiếp

Thêm 02 đề tài nghiên cứu được nghiệm thu

  • 03/02/2021 14:24

Ngày 29/1, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Xem tiếp

Nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp

  • 18/01/2021 09:12

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu cấp cơ sở 3 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại An Giang”

  • 22/12/2020 15:55

Chiều 21/12, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại An Giang” do ThS Trần Xuân Hiển – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xem tiếp