Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội & Nhân văn (TT.NCKHXH & NV) Trường Đại học An Giang phối hợp với Viện Xã hội học & Phát triển tổ chức vào ngày 13/7/2020.

Hội thảo là một trong các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Tác động xã hội trong phát triển đô thị khu vực Tây Nam Bộ” do Viện Xã hội học và Phát triển chủ trì.
Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng những tác động xã hội theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực trong quá trình phát triển đô thị ở Tây Nam Bộ (TNB); đồng thời tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ, giảng viên có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp giảm thiểu hoặc thúc đẩy những biến đổi xã hội đô thị trong chiều gia tăng các tác động xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững.
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS Lê Ngọc Hùng - Chuyên gia cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhấn mạnh vấn đề phát triển đô thị bền vững ở vùng TNB là mục tiêu xuyên suốt, là chiến lược và cốt lõi trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mong rằng từ những tham luận được chia sẻ tại Hội thảo sẽ góp phần xác định rõ những thay đổi về khía cạnh xã hội theo tốc độ đô thị hóa ở thời điểm hiện tại và tương lai tại khu vực TNB, đồng thời có những giải pháp thiết thực và gợi mở những hướng nghiên cứu mới cho các đại biểu về quá trình phát triển đô thị bền vững.
Trong khuôn khổ Hội thảo, quý đại biểu đã được nghe các tham luận do các báo cáo viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Xã hội học và Phát triển; TT NCKHXH & NV trình bày, cụ thể như: Tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng TNB; Một số phương pháp tiếp cận và tiêu chí nghiên cứu, tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng TNB; Tác động của đô thị hóa đến các vấn đề xã hội ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang hiện nay; Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư trong quá trình phát triển đô thị tại tỉnh An Giang.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề trong quá trình phát triển đô thị vùng TNB giai đoạn 2010 – 2019 như: Cách tiếp cận nghiên cứu các tác động xã hội; Rà soát quy hoạch và đánh giá thực trạng phát triển đô thị; Các tác động xã hội về quan hệ sản xuất, cấu trúc dân số di dân, nghề nghiệp, thu nhập cá nhân, tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội, về môi trường, đặc trưng bản sắc văn hóa địa phương, tâm lý, lối sống đô thị, an ninh trật tự, an toàn xã hội; Dự báo các xu hướng tác động xã hội và quan điểm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của các yếu tố xã hội.
Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, ThS Nguyễn Trúc Lâm – Giám đốc TT.NCKHXH & NV ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Trên cơ sở các góp ý này, Ban Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu.

Cẩm Thiêu – TV

GS.TS Lê Ngọc Hùng – Chuyên gia cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn Hội thảo
GS.TS Lê Ngọc Hùng – Chuyên gia cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Quý đại biểu tham dự Hội thảo khoa học
Quý đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

 

TS Đỗ Văn Quân - Viện xã hội học & phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Một số phương pháp tiếp cận và tiêu chí nghiên cứu, tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam Bộ”
TS Đỗ Văn Quân - Viện xã hội học & phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Một số phương pháp tiếp cận và tiêu chí nghiên cứu, tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam Bộ”.

 

ThS Trần Thị Kim Liên – Phó Giám đốc TT NC KHXH&NV, Trường ĐHAG chia sẻ về “Tác động của đô thị hóa đến các vấn đề xã hội ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang hiện nay”
ThS Trần Thị Kim Liên – Phó Giám đốc TT NC KHXH&NV, Trường ĐHAG chia sẻ về “Tác động của đô thị hóa đến các vấn đề xã hội ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang hiện nay”.

 

ThS Lê Thị Hồng Hạnh – Chuyên viên TT NC KHXH&NV (Trường ĐHAG) thông tin về việc “Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động dư cư trong quá trình phát triển đô thị tại tỉnh AG”
ThS Lê Thị Hồng Hạnh – Chuyên viên TT NC KHXH&NV (Trường ĐHAG) thông tin về việc “Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động dư cư trong quá trình phát triển đô thị tại tỉnh AG”

 

Bà Thái Thúy Xuân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tỉnh An Giang đóng góp ý kiến cho Ban Chủ nhiệm đề tài
Bà Thái Thúy Xuân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tỉnh An Giang đóng góp ý kiến cho Ban Chủ nhiệm đề tài

 

ThS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đóng góp ý kiến cho Ban Chủ nhiệm đề tài
 ThS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đóng góp ý kiến cho Ban Chủ nhiệm đề tài


 

TS Nguyễn Thị Thanh Huế - Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường ĐHAG đóng góp ý kiến
TS Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường ĐHAG đóng góp ý kiến

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: