Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-ĐHAG, sáng ngày 20/9/2017, Trường Đại học An Giang tổ chức thẩm định ngoài Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (mã số: 52510406) theo CDIO.

Hội đồng thẩm định gồm có 5 thành viên, Chủ tịch Hội đồng - TS. Trần Tiến Khôi (ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM), Phản biện 1 - TS. Huỳnh Khánh An (ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM), Phản biện 2 - TS. Nguyễn Nhật Huy (ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM ), Ủy viên - ThS. Trần Hiến Phương (Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang), Thư ký - TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh (ĐH An Giang).

Đến tham dự còn có PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, đại diện Phòng Đào tạo và các thành viên nhóm chuyên trách.

Thay mặt nhóm chuyên trách, TS. Nguyễn Trung Thành - Trưởng Bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Theo Hội đồng, mục tiêu và nội dung chương trình phù hợp, chương trình được xây dựng theo hướng tiếp cận CDIO đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, cấu trúc chương trình một số học phần còn chưa phù hợp về mặt thời gian (có nhiều môn học 2 tín chỉ có thể dẫn đến học rộng và không đủ sâu), nội dung một số môn học chưa thể hiện được theo tên môn học, các bài tập đánh giá còn bao hàm nhiều chuẩn đầu ra sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả... Hội đồng lưu ý nhóm soạn thảo chương trình rà soát sự trùng lắp về đề cương chi tiết giữa các môn, sàng lọc từ việc lấy ý kiến 4 bên liên quan để đánh giá lại thang điểm trình độ năng lực.

Sau khi xem xét, đánh giá các mặt từ nội dung cho đến hình thức, Hội đồng kết luận: Chương trình đào tạo đạt yêu cầu về khối lượng kiến thức, kỹ năng, năng lực phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, đảm bảo tính hiện đại và hội nhập. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Kết quả Chương trình đào tạo đạt yêu cầu, được thông qua với số phiếu đồng ý 5/5.

Được biết, từ tháng 9 đến tháng 12/2017, Trường sẽ tổ chức thẩm định ngoài 15 chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy theo CDIO, làm cơ sở hoàn thiện các chương trình đào tạo này để áp dụng cho các khóa tuyển sinh tiếp theo. Việc tổ chức thẩm định được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1931/QĐ-ĐHAG của Trường.

Danh sách các chương trình đào tạo trình độ đại học sẽ tổ chức thẩm định

STT

Ngành

Khoa

1

Kế toán

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

2

Kinh tế Quốc tế

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

3

Tài chính Doanh nghiệp

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

4

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

5

Công nghệ Thông tin

Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

6

Luật

Lý luận Chính trị

7

Sư phạm tiếng Anh

Ngoại ngữ

8

Bảo vệ Thực vật

Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

9

Chăn nuôi

Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

10

Nuôi trồng thủy sản

Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

11

Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

12

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm

13

Sư phạm Địa lý

Sư phạm

14

Sư phạm Sinh học

Sư phạm

15

Sư phạm Vật lý

Sư phạm

Huỳnh Cam - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: