Sáng ngày 26/8/2017, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề công tác năm học 2017-2018 cho toàn thể công chức, viên chức của Trường.

Hội nghị có sự tham dự đầy đủ các thành viên trong Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng PGS, TS. Võ Văn Thắng và các Phó Hiệu trưởng PGS,TS. Trần Văn Đạt, ThS. Nguyễn Thanh Hải và ThS. Lê Quốc Cường.

Hội nghị nhằm định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học mới, cũng như triển khai một số nội dung liên quan đến các hoạt động của ngành, của trường trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng đã trình bày chuyên đề Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học. Thầy đã đi sâu phân tích các tác động của cuộc mạng đối với các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, trong đó có Đại học An Giang. Để thích ứng với cuộc cách mạng này, Nhà trường cần tập trung xây dựng và triển khai nhiều hoạt động, như xây dựng các chương trình đào tạo với những module có thể tích hợp linh hoạt để tạo nên những khóa học ngắn hạn hay khóa học chất lượng cao mà thị trường, doanh nghiệp đang cần.

Công chức, viên chức của Trường được thông tin về những lĩnh vực công tác trọng tâm của Nhà trường như: Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHAG giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công tác phân loại, đánh giá công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; Các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo, khảo thí và kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế năm học 2017-2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng đã cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tập thể công chức, viên chức Trường. Thông điệp mà Hiệu trưởng muốn gửi đến công chức, viên chức nhân dịp đầu năm học là nắm được tổng quan bối cảnh giáo dục đại học và phổ thông hiện nay, các yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học mới để phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mỗi người.

Hồng Loan - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: