Ngày 25/8/2017, Trường Đại học An Giang phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghệ nghiệp Giảng viên chính (hạng II) cho 97 giảng viên của Trường.

Mục tiêu của lớp học là nhằm chuẩn hóa trình độ cho giảng viên, đáp ứng yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục & Đào tạo; giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Lớp học diễn ra từ 25/8 đến 5/10/2017 với 236 tiết. Nội dung bồi dưỡng được phân bố thành 3 phần: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung; Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp; Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch. Cụ thể, các chuyên đề được giảng dạy xoay quanh những kiến thức chuyên sâu về: đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; các xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học;...

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang đã cảm ơn Ban Giám hiệu và quý thầy cô Trường Đại học Sư phạm Huế trong công tác phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng. Hiệu trưởng yêu cầu các giảng viên sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý để tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề của lớp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Được biết, sau khi kết thúc lớp học, những giảng viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II). Chứng chỉ này là điều kiện để giảng viên (hạng III) có thể thi nâng hạng sang giảng viên chính (hạng II). Đội ngũ giảng viên chính sẽ làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: