Sáng ngày 01/8/2017, Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học An Giang đã họp sơ kết giai đoạn 2 công tác tự đánh giá nhằm chuẩn bị cho việc triển khai giai đoạn 3 - đánh giá ngoài. Các thành viên Hội đồng, Ban thư ký cùng các nhóm chuyên trách đã tham dự Hội nghị.

ThS. Trương Thanh Hải - Trưởng Ban thư ký cho biết, công tác nổi bật trong giai đoạn 2 là Nhà trường đã tổ chức Hội đồng đánh giá nội bộ vào ngày 11/7/2017; kết quả có 60/61 tiêu chí được các thành viên Hội đồng thống nhất đạt. Sau khi hoàn thiện báo cáo, Trường đã gửi hồ sơ cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, đồng thời đã công khai báo cáo trên Website của Trường. Theo thông tin mới cập nhật, báo cáo tự đánh giá của Trường được đơn vị thẩm định đánh giá khá tốt.

Triển khai kế hoạch giai đoạn 3, PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị nhằm phục vụ công tác đánh giá ngoài và thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Trong giai đoạn này, các đơn vị sẽ thực hiện khẩn trương những việc như sau: Hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, người học biết về hoạt động tự đánh giá Trường; rà soát lại cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu theo quy định; công tác chuẩn bị làm việc với đoàn đánh giá ngoài...

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS,TS.Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng cho rằng công tác tự đánh giá đã thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ các hoạt động; đồng thời, giúp Nhà trường đánh giá đúng thực trạng của mình để triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. PGS, TS. Võ Văn Thắng đã chỉ đạo hướng giải quyết cho những ý kiến đóng góp được nêu tại Hội nghị, đặc biệt là về công tác văn thư, lưu trữ, công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động tuyên truyền cho công tác tự đánh giá. Thầy hy vọng mỗi cán bộ, viên chức cần nỗ lực làm việc để góp phần cho công tác đánh giá ngoài thành công.

Được biết, theo Kế hoạch tổng thể công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trường, giai đoạn 3 - đánh giá ngoài sẽ được diễn ra từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: