Danh sách trúng tuyển chính thức.

Biên bản xét tuyển 2017.

Thông báo trúng tuyển xét tuyển NV2.

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký dự thi, thi Năng khiếu Đợt 2 (Giành cho TS ĐKXT bổ sung).

Mẫu phiếu ĐK.

Sơ yếu lý lịch sinh viên

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 BIÊN BẢN XÉT TUYỂN2017(Thông báo) (2).xls 44.032
1 Danh sách TT_chính thức(Thông báo).xls 1.631.744
1 SoYeuLyLichSVNhapHoc_0.doc 34.816
1 ThongBao TT_xet tuyen_NV2.doc 43.520
1 Thông báo thi năng khiếu_17_Đợt 2.doc 45.056
1 PhieuDKXT.docx 43.373

Tin liên quan: