Sáng ngày 8/7/2017, Trường Đại học An Giang đã tổ chức thẩm định Chương trình đào tạo Cao học ngành Chăn nuôi.

Hội đồng thẩm định gồm có 5 thành viên, Chủ tịch Hội đồng - PGS, TS. Hồ Quãng Đồ (Trợ lý giáo vụ đào tạo sau đại học, khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ); Phản biện 1 - PGS,TS. Nguyễn Thị Thủy (Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ); Phản biện 2 - TS. Nguyễn Quang Thiệu (Phó Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM); Ủy viên - ThS. Ôn Hòa Thịnh (Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang); Thư ký - TS. Nguyễn Hiếu Phương (Giảng viên khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm TP. HCM).

PGS, TS. Võ Lâm - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & TNTN đã trình bày mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo Cao học ngành Chăn nuôi.

Theo nhận xét của Hội đồng thẩm định, Chương trình đào tạo được xây dựng chặt chẽ, chi tiết, thỏa mãn các tiêu chí theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để mở ngành. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định góp ý: cần bổ sung thêm học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học ở phần kiến thức đại cương; nên bổ sung yêu cầu về trình độ ngoại ngữ ở đầu vào và đầu ra; chương trình đào tạo nên tổ chức thành hai phần là nghiên cứu và ứng dụng để người học có thể lựa chọn phù hợp với khả năng thực tế.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định có 5/5 phiếu đồng ý Chương trình đào tạo Cao học ngành Chăn nuôi đạt yêu cầu.

Hội đồng thẩm định gửi lời chúc mừng và hi vọng Trường sẽ hoàn tất các thủ tục để mở ngành, đáp ứng kịp thời nhu cầu của đông đảo người học tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Hữu Nghị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: