TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHẬN ĐƠN XIN DỰ THI NĂNG KHIẾU TỪ NGÀY 01/6/2017 ĐẾN 15GIỜ 00 NGÀY 28/6/2017 ( thí sinh nào chưa nộp đơn và lệ phí tranh thủ đến trường nộp gấp hoặc liên hệ số điện thoại: 0296.3.847567 để được tư vấn).

NGÀY 29/6/2017, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH CÓ BÀI THI NĂNG KHIẾU (Thí sinh tập trung lúc 6giờ30 tại Nhà A- khu trung tâm để xem danh sách. Thời gian thi: bắt đầu từ 7giờ00)

Tin liên quan: