Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo đến sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (đến tháng 06/2017) về việc nhận bằng tốt nghiệp.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 156-TB-DHAG.pdf 138.713

Tin liên quan: