Trên cơ sở Thông tư số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16/4/2015, trong tháng 4 và 5/2017 vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Đại học 14 ngành.

Các ngành được tổ chức thẩm định bao gồm: Sư phạm Toán; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Giáo dục Chính trị; Ngôn ngữ Anh; Kỹ thuật phần mềm; Quản lý tài nguyên & môi trường; Tài chính-Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Khoa học cây trồng; Việt Nam học.

Hội đồng thẩm định mỗi ngành gồm có 5 thành viên là Phó giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành đến từ các viện, trường đại học uy tín và các sở ngành liên quan. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo và thành viên nhóm chuyên trách các ngành.

Tại các buổi thẩm định, đại diện nhóm chuyên trách đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo của ngành.

Trong phần nhận xét, thành viên các Hội đồng đánh giá cao sự hợp lý của các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT), trong việc sắp xếp các khối kiến thức và việc xây dựng mục tiêu đào tạo bám sát với chuẩn đầu ra của ngành. Đặc biệt, nội dung của các chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại và hội nhập.

Ngoài ra, các Hội đồng còn đặt ra một số vấn đề cần lưu ý điều chỉnh về nội dung: mục tiêu CTĐT cần thể hiện tính đặc thù; nên lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra của chương trình; cần bổ sung thêm kiến thức liên ngành; bổ sung các học phần về kỹ năng mềm; tăng cường thực hành một số học phần. Về hình thức: cần thống nhất trong cách viết, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ phù hợp...

Tại các buổi thẩm định, Hội đồng kết luận: CTĐT các ngành đạt yêu cầu về khối lượng kiến thức, kỹ năng, năng lực phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp. Mục tiêu và kết cấu chương trình phù hợp, chương trình được xây dựng theo hướng tiếp cận CDIO. Nội dung chương trình đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Kết quả các Hội đồng đồng ý chương trình đào tạo 14 ngành đạt yêu cầu.

Được biết, vào tháng 10/2017, Trường sẽ tiếp tục tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Đại học của 16 ngành còn lại.

Huỳnh Cam - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: