• Phát triển bền vững
  • Phát triển bền vững 1
  • Phát triển bền vững 2
  • Giấy chứng nhận UIGreenMetric 2023

Quy tắc về Bảo vệ Môi trường và Phát triển Bền vững tại Trường Đại học An Giang

Tin tức – Sự kiện về phát triển bền vững

AGU - Sustainability Report 2023
AGU - Sustainability Report 2023
  • 16/10/2023

Báo cáo Phát triển bền vững Trường Đại học An Giang năm 2023

Xem thêm
Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh thực hiện Mô hình thanh niên “Nhà xe không rác”
Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh thực hiện Mô hình thanh niên “Nhà xe không rác”
  • 30/08/2023

Nằm trong kế hoạch Mùa hè tình nguyện 2023, ngày 1/8/2023, Đoàn khoa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh triển khai mô hình thanh niên “Nhà xe không rác”.

Xem thêm
Khai giảng Chương trình tiếng Anh hè về môi trường
Khai giảng Chương trình tiếng Anh hè về môi trường
  • 12/08/2023

Sáng 11/8/2023, tại Thư viện Trường Đại học An Giang đã diễn ra lễ khai giảng Chương trình tiếng Anh hè về môi trường dành cho sinh viên. 

Xem thêm