Ngày 25/12, Hội đồng Trường Đại học An Giang (ĐHAG), ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. PGS.TS Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị.

Tại cuộc họp, nhiều nội dung quan trọng đã được trình bày, cụ thể là: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trường ĐHAG; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Trường năm 2021. Theo đánh giá chung về kết quả hoạt động của Hội đồng Trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Hội đồng trường đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết và nhất trí cao trong việc đưa ra các quyết định, chủ trương phù hợp với sự phát triển chung của Trường ĐHAG. 
Hội đồng trường cũng đã đưa ra ý kiến quyết nghị về Đề án thành lập Viện Biến đổi khí hậu; Đề án thành lập Bộ phận Truyền thông thuộc Phòng Công tác sinh viên; Tờ trình về việc giải thể Bộ môn Kỹ thuật thuộc Khoa Kỹ thuật-Công nghệ-Môi trường. 
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng trường Trần Văn Đạt nhấn mạnh: Hội đồng trường sẽ bổ sung chi tiết các kế hoạch hoạt động, đưa ra các chỉ số chất lượng nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ vào các báo cáo. Sắp tới, Hội đồng trường tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, bổ sung 2 thành viên Hội đồng trường là đại diện các doanh nghiệp.
Cuộc họp đã thông qua chương trình phiên họp Hội đồng trường lần thứ 6. Thời gian dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3/2022.

Hữu Nghị - TV

Toàn cảnh phiên họp thứ 5 Hội đồng Trường Đại học An Giang (Khóa I), nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh phiên họp thứ 5 Hội đồng Trường Đại học An Giang (Khóa I), nhiệm kỳ 2020-2025

 

PGS. TS  Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Phòng Đào tạo, thành viên Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
PGS. TS  Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Phòng Đào tạo, thành viên Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

 

PGS. TS  Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, thành viên Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
PGS. TS  Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, thành viên Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

 

ThS. Hồ Nhã Phong - Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Chính trị, Thành viên Hội đồng trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường năm 2021
ThS. Hồ Nhã Phong - Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Chính trị, Thành viên Hội đồng trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường năm 2021

 

PGS. TS Vũ Hải Quân - UV BCHTW, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, thành viên Hội đồng trường góp ý cho Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm 2022
PGS. TS Vũ Hải Quân - UV BCHTW, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, thành viên Hội đồng trường góp ý cho Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm 2022

 

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Thành viên Hội đồng trường góp ý cho các báo cáo tại cuộc họp
Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Thành viên Hội đồng trường góp ý cho các báo cáo tại cuộc họp

 

Ông Lê Quốc Cường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Hội đồng trường đóng góp ý kiến
Ông Lê Quốc Cường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Hội đồng trường đóng góp ý kiến

 

PGS. TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng trường giải trình các ý kiến góp ý
PGS. TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng trường giải trình các ý kiến góp ý

 

PGS. TS Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thông qua kết luận các nội dung tại cuộc họp
PGS. TS Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thông qua kết luận các nội dung tại cuộc họp


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: