Căn cứ Quyết định 1259/QĐ-UBND ngày 05/06/2016 của chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang...

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 bo_sung_tai_lieu.pdf 253.685

Tin liên quan: